ShHB Bereqeti

Prishtinë, 28 mars 2020
Shoqata humanitare “Bereqeti” në Këshillin i Bashkësisë Islame Lipjan, në bashkëpunim me Qendrën për punë sociale që nga dje ka filluar shpërndarjen e 235 bukëve në ditë,. Ky aksion sipas zyrtarëve të Bereqetit do të vazhdoj për dhjetë ditë radhazi, ku do të ndihmohen 65 familje në qytetin e Lipjanit, dhe në banesat kolektive me raste sociale në Magure. Familjet janë përzgjedhur nga Qendra për punë sociale në Lipjan. Dega e Bereqetit në Lipjan njofton se dnatorë të këtij aksioni janë:Gani Gashi, Bashkim Sahitolli, Supermarket 7 vëllezërit, Sefë Bajrami, Murat Gallopeni dhe Bekim Leci.