ShHB Bereqeti

Prishtinë, 2 prill 2020
Këshilli i Bashkësisë Islame në Dragash përkatësishtë sektori humanitar dega e “Bereqeti-të”, bëri shpërndarjen e pakoVe ushqimore dhe një thesë miell 25 kg., dhe preparate higjenike për 57 familje në Opojë dhe në Gore që kapin vlerën 2000€ që i dhuroi sadaka biznismeni i njohur vendor – pronari i marketit “Meka” në Dragash z.Abdurrahman Piraj.
Xhafer ef. Fejziu kryeimam në KBi Dragash tha se sahpërndarjën e këtyre ndihmave deri në familjet nevojtare e kanë bërë imamët e nderuar të Këshillit të Bashkësisë Islame Dragash për çka i përgëzojm për përkushtim dhe angazhimin e tyre në çdo rastë nevoje edhe me kete rast të pandemisë Covid-19, duke ju dalur gjithmonë në ndihmë dhe hizmet besimtarëve.