ShHB Bereqeti

GRAFIKON I PUNËS SË SHOQATËS HUMANITARE BAMIRËSE “BEREQETI” GJATË MUAJIT RAMAZAN-2021
Ky është një grafikon i punës së Shoqatës Humanitare Bamirëse “Bereqeti” me të gjitha degët e saj në të gjithë territorin e Kosovës, gjatë muajit Ramazan-2021.
Ky grafikon përfshinë aksionin “Sofra e Ramazanit”, i cili u realizua për nder të muajit Ramazan.
Falënderojmë të gjithë bamirësit nga vendi dhe diaspora për ndihmat e dhuruara për këtë aksion, si dhe për të gjitha aksionet e tjera të organizuara nga shoqata “Bereqeti”!
Po ashtu, falënderojmë të gjithë përkrahësit e tjerë që ndihmuan dhe kontribuuan që ky aksion të realizohet në mënyrën sa më të mirë!
Një falënderim të veçantë ia kushtojmë edhe mediave, të cilat përcollën aktivitetin dhe punën tonë.