ShHB Bereqeti

Prishtinë, 24 maj 2018

Shoqata humanitare Bereqeti, që është organ i Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës, gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, shpërndau 5000 pako ushqimore për 5000 familje të varfra dhe skamnore. Ky donacion që u shpërnda në muajin e bekuar të Ramazanit,  është nga Drejtoria e Vakëfeve të Republikës së Turqisë.

Vendet përfituese nga ky donacion janë si vijon:

Prishtinë 400 pako ushqimore.
Fushë Kosovë 150 pako ushqimore.
Lipjan 200 pako ushqimore.
Gjilan 200 pako ushqimore.
Prizren 200 pako ushqimore.
Mitrovicë 200 pako ushqimore.
Drenas 150 pako ushqimore.
Ferizaj 200 pako ushqimore.
Kamenicë 150 pako ushqimore.
Obiliq 150 pako ushqimore.
Pejë 200 pako ushqimore
Viti 150 pako ushqimore
Skënderaj 200 pako ushqimore
Malishevë 150 pako ushqimore
Han i Elezit 200 pako ushqimore.

Kjo listë është përgatitur nga drejtoria e shoqatës Bereqeti, që e drejton z.Fitim Flugaj.